2018 m. balandžio 9 d. – balandžio 13 d.

Darbuotojui, tęsiant darbą po darbo sutarties nutraukimo ir tikintis už tai gauti atlygį, tenka pareiga įrodyti, jog buvo susitarta dėl atlyginimo dydžio, mokėjimo sąlygų, terminų ir pan. Darbuotojui nepavykus to įrodyti, darbuotojo veikla gali būti pripažįstama kaip savanoriška veikla. 
 
 
Ieškovė nurodė, kad pagal Darbo sutartį pas Atsakovę ėjo projekto „Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimas“ eksperto pareigas. Darbo sutartyje nurodyta, kad ji sudaryta iki 2015 m. rugpjūčio 28 d. Ieškovė pažymėjo, kad jai buvo papildomai priskirta (nenustatant apmokėjimo) koordinuoti ministerijos poziciją dėl siūlomo socialinio modelio (Darbo kodekso ir kitų įstatymų projekto), dėl to Ieškovės darbo krūvis itin padidėjo, tačiau už jį papildomai mokama nebuvo. Pasibaigus darbo sutarties terminui, Ieškovei buvo pasiūlyta dirbti prie rengiamo socialinio modelio. Darbas pratęstas dviem mėnesiams, tačiau tai tinkamai neįforminta, už darbą nesumokėta. Po terminuotos Darbo sutarties nutraukimo (2015 m. rugpjūčio 28 d.) Ieškovė savo pačios iniciatyva tęsė geranorišką pagalbą Ūkio ministerijos atstovams dalyvaujant įvairiose darbo grupėse ir jų posėdžiuose derinant rengiamo socialinio modelio, Darbo kodekso projekto pasiūlymus, rekomendacijas ir pan.   
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija spręsdama bylą pažymėjo, kad svarbu nustatyti, ar buvo įrodyta, kad susitarta dėl santykių atlygintinumo, t. y. ar buvo šalių susitarimas, kad Atsakovė apmokės Ieškovės vykdomą veiklą. Bylą nagrinėjusių teismų išvados dėl šios aplinkybės skirtingos: pirmosios instancijos teismas sprendė, kad santykiai buvo neatlygintiniai, o apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad Ieškovė nuosekliai neigė neatlygintinų santykių buvimą, ji yra aukštos kvalifikacijos, savo srities profesionalė, todėl sunkiai tikėtina, kad sutiktų dirbti nemokamai.
 
Teismas sprendė, kad Ieškovė nenurodė nei fakto, jog būtų sulygta dėl apmokėjimo už jos vykdomą veiklą, nei atlyginimo dydžio, mokėjimo sąlygų, terminų ir pan. Byloje taip pat nustatyta, kad Ieškovė iki pat informacijos apie jos paslaugų atsisakymą gavimo nesikreipė į Atsakovę dėl teiktų paslaugų apmokėjimo. Taigi, kad ir turėdama lūkesčių dėl vėlesnio įdarbinimo, Ieškovė sutiko, kad tuometiniai jos santykiai (kol nesudaryta nauja darbo sutartis ar neįforminti valstybės tarnybos santykiai) su Atsakove yra neatlygintiniai.
 
Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija laikė pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad šalių buvo susitarta dėl neatlygintinų paslaugų teikimo ir kad toks paslaugų teikimas savo esme turi daugiausia savanoriškos veiklos, kaip ji apibrėžta Savanoriškos veiklos įstatyme, požymių. 
 
 
 
Skaityti nutartį  2018 m. balandžio 11 d. Nr. 3K-3-135-248/2018 Nuoroda
 
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 17 bylų:
 
 
 

Dėl pastatais, statiniais ar įrenginiais užstatytos valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu sąlygų

2018 m. balandžio 9 d.

Nr. 3K-3-133-219/2018

Nuoroda

Dėl dvigubo draudimo teisės normų aiškinimo

2018 m.  balandžio 11 d.

Nr. e3K-3-141-695/2018

Nuoroda

Dėl negatorinio ieškinio tenkinimo sąlygų, aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 9 d.

Nr. 3K-3-140-403/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų, patirtų už procesinio dokumento parengimą nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atlygintinumą, bei proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo pareigą motyvuoti procesinį sprendimą, aiškinimo ir taikymo

 

2018 m. balandžio 11 d.

Nr. e3K-3-156-403/2018

Nuoroda

Dėl kompensuojamųjų palūkanų ir netesybų santykio

2018 m. balandžio 12 d.

Nr. e3K-3-147-690/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių įmonės bankroto bylos nutraukimą, bankroto administratoriaus išlaidų nustatymą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 12 d.

Nr. e3K-3-148-219/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių psichinę negalią turinčio asmens pripažinimą ribotai veiksniu, aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 12 d.

Nr. 3K-3-151-403/2018

Nuoroda

Dėl  įmonių bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo

2018 m. balandžio 9 d.

Nr. e3K-3-142-690/2018

Nuoroda

Dėl kreditoriaus teisės reikalauti kompensuojamųjų, įskaitant ir procesines, palūkanų, kai pagrindinis reikalavimas dėl piniginės prievolės vykdymo atsirado, iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. 3K-3-144-915/2018

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių komercinio atstovavimo požymius, komercinio atstovavimo sutarties nutraukimą, sutartinių netesybų priteisimo ir mažinimo pagrindą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. e3K-3-152-313/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių valstybinės žemės nuomą, nuomos sutarties neįregistravimo laiku viešame registre pasekmes, aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. e3K-3-153-378/2018

Nuoroda

Dėl kompensacijos už bendrosios jungtinės nuosavybės sumažėjimą priteisimo, kai sutuoktinis iš savo darbo užmokesčio dengė bankui įmokas už asmeninės nuosavybės teise įsigytą butą

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. e3K-3-146-969/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių neturtinės žalos sveikatos sužalojimo atveju nustatymo kriterijus ir žalos dydį, taip pat dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. e3K-3-159-313/2018

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių taikos sutarties sudarymą bankroto byloje, aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. 3K-3-170-313/2018

Nuoroda

Dėl atstovavimo užsienio juridiniam asmeniui, įskaitant taikytinos materialiosios teisės nustatymą, ir prekių ženklo savininko teisių pasibaigimo klausimai

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. e3K-3-155-695/2018

Nuoroda

Dėl Europos patento apibrėžties atitiktį naujumo, išradimo lygio, objekto neišplėtimo, išradimo esmės atskleidimo reikalavimams, įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. 3K-3-150-469/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių viešojo nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą, nepagrįstą praturtėjimą ir vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. balandžio 13 d.

Nr. 3K-3-162-1075/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga