2017 m. spalio 9 d. – spalio 13 d.

Kai įmonės bankrotą prašoma pripažinti tyčiniu dėl nuostolingų ar ekonomiškai nenaudingų įmonei sandorių sudarymo ar priimtų kitų nuostolingų ar ekonomiškai nenaudingų įmonei sprendimų, tokius sandorius ir (ar) priimtus kitus sprendimus nėra būtina ginčyti įstatymo nustatyta tvarka.
 

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl įmonių bankroto pripažinimo tyčiniu. Bylą nagrinėję teismai pareiškėjos bankrotą pripažino tyčiniu, nustatę, jog buvęs įmonės vadovas, įmonei esant faktiškai nemokiai, neinicijavo bankroto bylos įmonei iškėlimo; taip pat įmonė atsiskaitymus su kreditoriais vykdė pažeisdama nustatytą atsiskaitymo eiliškumą. Tačiau teismai netenkino reikalavimo pripažinti bankrotą tyčiniu dėl įmonei nuostolingų ir (ar) ekonomiškai nenaudingų sandorių sudarymo ir dėl netinkamai tvarkomos įmonės buhalterinės apskaitos. Teismai argumentavo sprendimą tuo, kad pareiškėjos bankroto administratorius įstatymų nustatyta tvarka neginčijo minėtų sandorių.

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog besikeičiant Įmonių bankroto įstatymo redakcijoms tyčinio bankroto sąvoka iš esmės nesikeitė. Sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, o tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki - ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį.

 

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog ne bet kokių nuostolingų ir ekonomiškai nenaudingų sandorių sudarymas gali būti pripažintas tyčinio bankroto požymiu, o tik tokių, dėl kurių sudarymo egzistuoja priežastinis ryšys su jau nemokios įmonės padėties esminiu pabloginimu iki tokio laipsnio, jog šie veiksmai kvalifikuotini kaip tyčinis bankrotas. Kasacinis teismas suformulavo tokią teisės taikymo taisyklę: tais atvejais, kai įmonės bankrotą prašoma pripažinti tyčiniu dėl nuostolingų ar ekonomiškai nenaudingų įmonei sandorių sudarymo ar priimtų kitų nuostolingų ar ekonomiškai nenaudingų įmonei sprendimų, tokius sandorius ir (ar) priimtus kitus sprendimus nėra būtina ginčyti įstatymo nustatyta tvarka.

Teisėjų kolegija paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

 

Skaityti nutartį 2017 m. spalio 13 d. Nr. 3K-3-352-690/2017 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 4 bylas:
 
 

Dėl pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir pirkėjo reikalavimo grąžinti sumokėtą kainą, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas

2017 m. spalio 13 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-345-248/2017

Nuoroda

Dėl atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo

2017 m. spalio 12 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-351-611/2017

Nuoroda

Dėl administraciniu aktu nustatyto kelio servituto panaikinimo, servituto nustatymo

2017 m. spalio 12 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-347-695/2017

Nuoroda

Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų peržengimo ir asmens prievolės mokėti mokestį, skirtą sodininkų bendrijai išlaikyti, nepriklausomai nuo to asmuo yra ar nėra sodininkų bendrijos narys

2017 m. spalio 11 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-348-684/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

 

    Duomenų apsauga