2017 m. vasario 20 d. – vasario 24 d.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo laikotarpiu išnagrinėjo 16 bylų: 

Dėl įrodinėjimo pareigos, įrodymų ryšio su byla ir įrodymų vertinimo

2017 m. vasario 24 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-70-248/2017

Nuoroda

Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-62-695/2017

Nuoroda

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-57-313/2017

Nuoroda

Dėl vairuotojo civilinės atsakomybės sąlygų, įrodymų tyrimo ir vertinimo, kai baudžiamojoje byloje vairuotojas buvo išteisintas

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-56-969/2017

Nuoroda

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

2017 m. vasario 20 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-111-686/2017

Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį

2017 m. vasario 20 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-52-916/2017

Nuoroda

Dėl atstovavimo teisme fiziniam asmeniui pagal pavedimą, draudimą perleisti reikalavimą advokatui, sandorių pripažinimą apsimestiniais, sutarčių aiškinimą, sutarčių atitiktį sąžiningumo reikalavimams, byloje pareikštų reikalavimų išnagrinėjimo

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-65-687/2017

Nuoroda

Dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo ir mažosios bendrijos padalijimo tarp buvusių sugyventinių.

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-58-378/2017

Nuoroda

Dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimo

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-59-219/2017

Nuoroda

Dėl procesinių dokumentų įteikimo taisyklių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (toliau – ir Reglamentas) ir proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimo už akių peržiūrėjimą

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-71-701/2017

Nuoroda

Dėl atlygintinų paslaugų sutarties formos ir sąlygų

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-55-421/2017

Nuoroda

Dėl įmokų paskirstymo pagal CK 6.54 straipsnyje nustatytą tvarką, netesybų mažinimo

2017 m. vasario 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-101-611/2017

Nuoroda

Dėl sutartinės civilinės atsakomybės

2017 m. vasario 20 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-47-248/2017

Nuoroda

Dėl civilinės atsakomybės bei nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymo sąlygų

2017 m. vasario 20 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-47-248/2017

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo, atstovavimo ir pavedimo teisinių santykių, vienašališko sutarties nutraukimo, actio Pauliana (Pauliano ieškinys) instituto paskirties ir sąlygų, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-62-695/2017

Nuoroda

Dėl įmonės vadovo civilinę atsakomybės

2017 m. vasario 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-54-701/2016

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga