2016 m. spalio 10 d. – spalio 14 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 6 bylas:

 

Dėl įstatyme nustatytos teismo teisės nuo 3 iki 5 metų apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valymo organo nariu, aiškinimo ir taikymo. Dėl šios įstatymo nuostatos Aukščiausiasis Teismas jau yra pateikęs išaiškinimą savo ankstesnėje nutartyje (žr. 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016; Nuoroda), ja buvo vadovaujamasi ir priimant nutartį šioje byloje, todėl nutartis detaliau apžvalgoje neaptariama).

2016 m. spalio 13 d.
Nr. e3K-3-415-219/2016
Nuoroda

Dėl galimybės skųsti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą

2016 m. spalio 12 d.
Nr. 3K-3-453-313/2016
Nuoroda

Dėl antstolio teisęs į atlygį už vykdomojo dokumento įvykdymą

2016 m. spalio 14 d.
Nr. 3K-3-425-611/2016
Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių civilinių teisių gynimo būdus ir antstolio civilinę atsakomybę  2016 m. spalio 14 d.
Nr. 3K-3-419-706/2016
Nuoroda
Dėl bendravimo su vaiku tvarkos ir išlaikymo dydžio  2016 m. spalio 12 d.
Nr. 3K-3-427-378/2016
Nuoroda
Dėl teismo pareigos ex officio (savo iniciatyva) patikrinti būsto kredito sutarties sąlygą dėl teisės vienašališkai nutraukti sutartį vartotojų teisių gynimo aspektu.   2016 m. spalio 12 d.
Nr. e3K-3-438-415/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir/ar įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga