2016 m. rugsėjo 5 d. – rugsėjo 9 d.

Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas nutarčių nėra priėmęs.
    Duomenų apsauga