2016 m. gegužės 30 d. – birželio 03 d.

Aplinkybė, kad akcininkas teisėtai paskelbė dividendus, neatleidžia jo nuo atsakomybės vengti interesų konflikto ir teikti pirmenybę ne savo asmeniniam, o bendrovės interesui.

 

Byloje buvo nagrinėjamas bankrutuojančios bendrovės (toliau – Bendrovė) reikalavimas D. T., kuri buvo bendrovės vadovė ir vienasmenė akcininkė, atlyginti 177 567,70 Lt (51 427,16 Eur) dydžio žalą, kilusią dėl neteisėtai įskaitytos prievolės. Bendrovė nurodė, kad tvirtinant 2009 m. finansinę atskaitomybę D. T. dividendams buvo paskirta 250 000 Lt (72 405 Eur). Nors Bendrovė tais metais turėjo pelno, tačiau metų pabaigoje pinigų nebuvo. D. T. 2011 m. 187 000 Lt (54 158,94 Eur) dividendų išsimokėjo ne pinigais, o buhalteriniuose dokumentuose šia suma padengė savo skolą Bendrovei. Bendrovės teigimu, atliktas įskaitymas buvo tik formalus veiksmas, kuriuo buvo neteisėtai ir nesąžiningai siekiama sumažinti D. T.  skolą Bendrovei. D. T. nepagrįstai rėmėsi tik formaliais finansinėse ataskaitose pateiktais Bendrovės finansiniais rodikliais ir neatsižvelgė į tai, kad pirmiausia turėjo būti padengti tuo metu egzistuojantys pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, ypač valstybei, ir tik po to sprendžiamas dividendų paskyrimo klausimas.
 
Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad D. T. veiksmų (ne)teisėtumo aspektu įvertinimas priklauso nuo to, ar įskaitymas yra teisėtas. Nagrinėjamos bylos atveju dividendų paskyrimas nėra pripažintas neteisėtu, toks reikalavimas netgi nebuvo pareikštas, todėl teigti, kad D. T., kaip bendrovės akcininkė, neturėjo teisės įskaityti reikalavimo, negalima. Tačiau vien aplinkybė, kad akcininkė teisėtai paskelbė dividendus, neatleidžia jos nuo atsakomybės vengti interesų konflikto ir teikti pirmenybę ne savo asmeniniam, o bendrovės interesui. Todėl vertinant D. T., kaip bendrovės vadovės, atlikto įskaitymo teisėtumą esminę reikšmę turi tai, ar atlikdama įskaitymą ji nepažeidė fiduciarinių pareigų, galėjo pagrįstai tikėti, kad šis įskaitymas nepažeidžia Bendrovės, jos kreditorių interesų. Teismas nurodė, kad atsakymas į šį klausimą priklauso nuo Bendrovės finansinės padėties, mokumo įskaitymo atlikimo metu. Šiuo atveju nustatyta, kad  įskaitymas atliktas 2011 m. sausio 17 d., o Bendrovės finansinė padėtis artima nemokumo būsenai tapo 2011 m. birželio mėnesį.
 
Kadangi apeliacinės instancijos teismas netyrė ir neįvertino Bendrovės finansinės padėties bei mokumo ir D. T., kaip bendrovės vadovės, vykdymo fiduciarinių pareigų įskaitymo atlikimo metu, Aukščiausiasis Teismas grąžino byla iš dalies nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui. 
 
Skaityti nutartį 2016 m. birželio 3 d. 3K-3-298-701/2016 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 10 bylų:
 
Dėl nuostolių atlyginimo

2016 m. birželio 3 d.
3K-3-301-469/2016
Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi fakto nustatymo

2016 m. birželio 1 d.
3K-3-287-706/2016
Nuoroda

Dėl senelių bendravimo su vaikaičiu tvarkos nustatymo

2016 m. birželio 3 d.
3K-3-295-969/2016
Nuoroda

Dėl skolos priteisimo

2016 m. birželio 3 d.
Nr. 3K-3-303-687/2016
Nuoroda

Dėl apeliacinės instancijos teismo teisės skirti teismo ekspertizę

2016 m. birželio 3 d.
3K-7-220-687/2016
Nuoroda

Dėl įrodymų vertinimą, rungimosi principo užtikrinimą civiliniame procese

2016 m. birželio 2 d.
3K-3-296-695/2016
Nuoroda

Dėl turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe

2016 m. birželio 1 d.
3K-3-289-248/2016
Nuoroda

Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei žalos, padarytos teikiant šias paslaugas

2016 m. birželio 1 d.
3K-3-311-415/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartis pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktuali ir įdomi verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga