2015 m. gruodžio 14 d. – gruodžio 18 d.

Notaro vykdomasis įrašas pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį gali būti išduodamas, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos.
 
Asmuo laiku neapmokėjo vekselio jo turėtojui, todėl buvo išduotas notaro vykdomasis įrašas dėl neapmokėtos vekselio sumos. Byloje buvo sprendžiamas šio vykdomojo įrašo galiojimo klausimas.
Iki šiol teismų praktikoje galiojo taisyklė, kad reikalavimai pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį jo davėjui gali būti pareiškiami per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Šia nutartimi Aukščiausiais teismas pakeitė susiformavusią praktiką, išaiškindamas, kad notaro vykdomasis įrašas pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį gali būti išduodamas, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog įstatyme nustatytais terminais pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neapmokėtas.
 
Nutartį skaityti 2015 m. gruodžio 15 d. Nr. 3K-7-525-916/2016 Nuoroda
 
 

Atsižvelgiant į tai, kad šių nutarčių turinys neatitinka pasirinktų apžvalgos rengimo kriterijų (aktualios ir/ar įdomios nutartys verslo teisės klausimais), jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.

Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 12 bylų : vieną (1) bylą dėl draudiko subrogacijos teisės, vieną (1) bylą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, vieną (1) bylą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dvi (2) bylas dėl proceso teisės normų, vieną bylą dėl sutarties vykdymo klausimų, vieną (1) bylą dėl civilinės atsakomybės už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimą,  vieną (1) bylą dėl viešųjų pirkimų, vieną (1) bylą dėl draudiko pareigos atlyginti sveikatai padarytą žalą, vieną (1) bylą dėl statybos rangos darbu perdavimo tvarkos, vieną (1) bylą dėl nuostolių atlyginimo ir vieną (1) bylą dėl procesinių palūkanų priteisimo. 
    Duomenų apsauga